Siirry sisältöön

Iisalmi ja tienoot on seudullinen matkailun markkinointi- ja kehittämisorganisaatio, joka toimii Iisalmen keskustankehittämisyhdistys Iiden ry:n alaisuudessa matkailujaostona. Matkailujaoston toiminnan suunnittelusta ja seudullisesta matkailupalvelujen markkinoinnista ja kehittämisestä vastaa Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelujen matkailu- ja markkinointiasiantuntija yhdessä matkailujaoston jäsenten sekä muiden kuntaedustajien kanssa. Jaostolla on oma tili, toimintasuunnitelma, budjetti ja päätöksentekoprosessi. Toiminnan tavoitteena on alueen houkuttelevuuden lisääminen, matkailun kehittäminen ja yrittäjien yhteistyö niin alueella kuin maakunnallisestikin.

Budjetti 2024

Matkailujaoston rahoitus koostuu matkailutoimijoiden (39 jäsentä vuonna 2023) markkinointimaksuista, kuntien (kuusi kuntaa) yhteistyösopimuksesta maksettavasta korvauksesta sekä mahdollisista muiden toimijoiden tuista. Kokonaisvuosibudjetti on noin 50 000 €. Rahoitusta saadaan Iisalmen ja Kiuruveden kaupungeilta, Lapinlahden, Rautavaaran, Sonkajärven ja Vieremän kunnilta. Kunnat ovat yhteisesti sopineet sitoutumisestaan matkailun kehittämiseen ja rahoitukseen vuosille 2022-2024.

Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit, Lapinlahden, Rautavaaran, Sonkajärven sekä Vieremän kunnat osallistuvat Iisalmi ja Tienoot -yhteistyöhön 0,75 €/asukas (+ mahdollinen arvonlisävero) rahoitusosuudella vuodesta 2022 eteenpäin. Henkilöresurssoinninosalta jokainen kunta lisää panostustaan 0,1 htv, eli yhteensä kunnissa tehdään matkailuyhteistyöhön liittyviä toimenpiteitä vähintään 1,1 htv verran (Iisalmi 0,6 htv, muut kunnat 5 x 0,1 htv). Kunnan työresurssia käytetään matkailuyrittäjien kanssa tehtävään yhteistyöhön Iisalmi ja tienoot -ryhmässä.

Matkailun kehittäminen on osa laajempaa Ylä-Savon elinvoimayhteistyötä, jonka kehittämistä tullaan tarkastelemaan vuosina 2022-2024 aktiivisesti kuntien tehtäväkentän muuttuessa hyvinvointialueuudistuksen ja TE-palvelujen siirron kuntien vastuulle toteutuessa. Tässä yhteydessä on mahdollisuus tarkastella resurssointiatarkemmin yhteistyössä yrityskentän kanssa

Yhteisesti sovitut tavoitteet (ote kuntien ja Iiden ry:n välisestä sopimuksesta) vuosille 2022-2024

Jäsenten ja kuntien yhteisesti sovitut matkailun kehittämisen tavoitteet ovat:
•    Yritystoiminnan laadun ja toiminnan kehittyminen
•    Toimivat myynti- ja markkinointikanavat
•    Seudun vahvuuksiin pohjautuvien aktiviteettien ja tuotteiden monipuolistuminen sekä lisääntyminen
•    Tapahtumatuotannon ympärivuotisuus
•    Vapaa-ajan matkustajien lisääntyminen
•    Valtakunnallisesti tunnettu matkailualue
•    Seudullisesti, maakunnallisesti sekä valtakunnallisesti vakiintunut toimija ja haluttu yhteistyökumppani
=> alueen matkailuelinkeinon vahvistaminen ja kasvu

Alustava budjetti 2024 (+ mahdollinen voimassaoleva arvonlisävero)

1.    Kunnat yhteensä 46 000 asukasta x 0,75 € = n. 34 000 € 
2.    Jäsenet markkinointimaksu
a.    Markkinointimaksu PERUS (410 €);  xx jäsentä x 410 € = n. 8 000 € 
b.    Markkinnointimaksu PLUS (650 €), xx jäsentä x 650 € = n. 8 000 € 
3.    Budjetti yhteensä n. 50 000 €

Lisäksi iIsalmi ja tienoot jäsenet maksavat Iiden ry:lle vuosittaisen jäsenmaksun (105 e + mahdollinen arvonlisävero), joka sisältyy Iiden ry:n budjettiin. Jäsenmaksulla katetaan matkailujaoston toiminnan hallinnollisia kuluja. Jäsenmaksulla matkailun jäsenet saavat yhdistyksen jäsenedut (www.iiden.fi)

Painopisteet vuosien 2022-2024 toiminnassa

1. Markkinointi ja viestintä
Tehdä seutua tunnetuksi ja houkutella asiakkaita/matkailijoita alueelle, niin että alueen ja yritysten kilpailukyky kasvaa. 

2. Tuotekehitys ja strategiatyö
Kehittää seudun palvelutarjontaa sekä määrällisesti että laadullisesti 

3. Sitouttaminen, yhteistyö, myynnin kehitys
Myynnin kehittäminen sekä toimintaympäristön kehittäminen   

4. Hankeyhteistyö 


Muu toiminta

Iisalmi ja tienoot jäsenistön asioita hoitaa Iisalmen kaupungin matkailu- ja markkinointiasiantuntija 0,6 htv:n osuudella työpanoksestaan. Työtehtäviin kuuluvat kaikki jaoston toimintaan, viestintään, markkinointiin, verkkosivujen ja somen ylläpitoon, palveluiden ja tavaroiden hankintaan, talouden hoitamiseen ja kehittämiseen kuuluvat asiasisällöt. Toimintaa ohjaa budjetoitu toimintasuunnitelma. Matkailujaosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuuta. Kokouksissa käydään läpi toimintasuunnitelman toteuttamiseen liittyviä asioita.

Seudun matkailuneuvontaa antaa Karhun Kellari (Kauppakatu 13, Iisalmi) / IPK Hockey Oy:n henkilökunta, joka on koulutettu tähän tehtävään. Kustannukset matkailuneuvonnan ylläpidosta Iisalmen kaupunki

Hankeyhteistyö

Kasvua ja kansainvälistymistä vastuulliseen matkailuun -hanke
>> 1.1.2024 -30.6.2024

Markkinointiyhteistyö/kumppanuudet

• Markkinointi- ja viestintäkumppani, Hurry Oy
• Strateginen kumppani, NordicMarketing Finland Oy
• Ryhmämatkojen vastuullinen matkanjärjestäjäkumppani, Pohjolan Matka Oy
• Instagram ja Facebook markkinoinnin lisäpalvelut, Elena Jokelainen
• Yhteistyö Iisalmen kaupungin By Iisalmi -brändimarkkinoinnin kampanjoihin
• Iisalmen kaupungin matkailun kehittämisen muut toimenpiteet

Tärkeitä linkkejä
Iisalmi ja tienoot Facebook, klikkaa linkkiä
Iisalmi ja tienoot Instagram, klikkaa linkkiä
Iisalmi ja tienoot tapahtumat, klikkaa linkkiä
Iisalmi ja tienoot Flickr kuvapankki, klikkaa linkkiä

Kiinnostuitko,
​​​​​​​hae jäsenyyttä tästä 
https://link.webropolsurveys.com/S/6E692C100CD591E7
Jos linkki ei toimi, ole yhteydessä: Jukka Vattukallio, Iisalmen kaupunki, p. 040 830 2681 tai etunimi.sukunimi@iisalmi.fi

Iisalmi ja tienoot verkkokauppa kannattaa.
Katso Ruukin tuvan yrittäjä Henri Jauhiaisen mietteet!

Iisalmi ja tienoot jäsenet (päivitetty 29.12.2023)

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu
Automobiili - Historiallinen Klubi Savon kerho ry
Haapaniemen Matkailu Oy/Iisalmen Seurahuone
Hanhiniemen tila
Hombu Oy
Hotel Golden Dome
IPK Hockey Oy
Iisalmen Olutmestari Oy
Iisalmen Teatteriyhdistys ry
Iltalypsy
In-Teatteri
JJ.Service/Ruukin tupa
Jokiniemen Matkailu 
Keila- ja Liikuntakeskus LIIKE Oy 
Kesäkahvila Unska 
Koko Jazz Iisalmi Kannatusyhdistys ry 
Mad Fest Oy
Matin ja Liisan Asema 
Nuorisokeskus Metsäkartano
Ollilan loma
Olvi-Oluthalli 
Original Sokos Hotel Koljonvirta 
Panimomuseo/Olvisäätiö 
Ravintola Raatihuone/Ravintola Ylhäinen Oy 
Hotelli-ravintola Sininen Helmi 
Lehtoniemen puutarha
Sonkajärven Eukonkanto Oy 
Suomen Oluset Oy
Spa Hotel Runni
Taidemuseo Eemil 
Teatteriyhdistys Hulluviima
Tuotantotalo Turpatalli (Koljonvirran kesäteatteri) 
Vaarojen majat
Vieremän Rientola 
Villa Kirmakka 
Väärnin Pappila 
Ykköstapahtumat Oy 
Ylä-Savon Hippos ry

Iisalmi ja tienoot yhteistyössä on voimaa!